Информация от Федерална финансова дирекция Запад, Вьортщрасе 1- 3, 50668 Кьолн, Германия:

Към 01.08.2014г. влиза в сила регламент за определяне на минималното заплащане за работниците в местната промишленост на Федерална Република Германия, валидно и за трудовите отношения между работодател със седалище в чужбина и командированите и работещи в сферата на регламента работници.

Минималното възнаграждение на час, валидно от 13.01.2014г. за цяла Германия е както следва:

Период

Минимално заплащане

01.08.2014г.-30.11.2014г.

7,75 евро

01.12.2014г.-30.09.2015г.

8,00 евро

01.10.2015г.-30.11.2016г.

8,60 евро

01.12.2016г.-31.12.2017г.

8,75 евро

Правото на изплащане на минималното възнаграждение е валидно най-късно към 15-то число на месеца, за който се заплаща възнаграждението.

Регламентът е валиден до 31-ви декември 2017г.