Публични покани • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г. > Публични покани

Публични покани

Публична покана № 9026788: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука и общо заболяване” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”

Начална дата: 12.03.14

Крайна дата: 20.03.14

Публична покана № 9026788 Начална дата: 12.03.2014 Крайна дата: 20.03.2014 Линк към АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026788 Публична покана № 9026788 Документация (269.11 KB) Приложения (300.5 KB) Таблица № 1...

Публична покана № 9023682 „“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на тестове във връзка с приемане на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда””

Начална дата: 28.02.14

Крайна дата: 12.03.14

Начална дата: 28.02.2014 г. Крайна дата: 12.03.2014 г. до 17.30 часа Публична покана № 9026360 (линк към АОП) ДОКУМЕНТАЦИЯ: Публична покана № ОП-027/28.02.2014 г. (109.01 KB) Документация (278.47 KB) Приложение № 1 (218 KB)...

Публична покана № 9023314 „Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Начална дата: 04.12.13

Крайна дата: 13.12.13

Публична покана № 156/04.12.2013 г. (71.52 KB) Публична покана № 90223314 (линк към обявата в АОП) Указания към участниците (293.61 KB) Приложение № 1 (160 KB) Приложение № 2 (41.16 KB) Приложение № 3 (167 KB) Приложение № 4 (163...