Публична покана № 9023682 „“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на тестове във връзка с приемане на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г. > Публични покани

Публична покана № 9023682 „“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на тестове във връзка с приемане на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда””

Начална дата: 28.02.14

Крайна дата: 12.03.14

Начална дата: 28.02.2014 г.

Крайна дата: 12.03.2014 г. до 17.30 часа

Публична покана № 9026360 (линк към АОП)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifПублична покана № ОП-027/28.02.2014 г. (109.01 KB)

pdf.gifДокументация (278.47 KB)

doc.gifПриложение № 1 (218 KB)

doc.gifПриложение № 2 (217.5 KB)

doc.gifПриложение № 3 (218.5 KB)

doc.gifПриложение № 4 (235.5 KB)

doc.gifПриложение № 5 (220 KB)

doc.gifПриложение № 6 (224 KB)

doc.gifПриложение № 7 (218 KB)

doc.gifПриложение № 8 (260.5 KB)

doc.gifПриложение № 9 (216.5 KB)