Процедури • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Процедури

Издаване на нова трудова книжка

Правно основание –  чл. 350, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” *Наименование – Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление...

26.03.13

Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка

Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” *Наименование – Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка. (№ на услугата/режима в...
  << <12