Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

12.09.18

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„А. М. Шуус“ ЕООД, ЕИК 202658515 с Решение № 2432 от 07.12.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 07.12.2018 г. е обявено в несъстоятелност. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ФАР“, ЕИК: 102002410 с Решение...