Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

12.09.18

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„ТЕЛЕКОМ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175260600, с Решение № 1960 от 02.10.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 02.10.2018 г. „АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С“ ЕООД, ЕИК 202035127, с Решение № 105 от...