Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

12.09.18

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„Матадор Прайм“ ООД, ЕИК 203248647 с Решение № 527 от 19.03.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 19.03.2019 г., е открито производство по несъстоятелност. „ХИДРОТЕХНИКА“ АД, ЕИК 115146186 с...