Работодатели, работещи и социални партньори с висока оценка за дейността на ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юни 2020
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Работодатели, работещи и социални партньори с висока оценка за дейността на ИА ГИТ

18.05.18 | Пресцентър

Намесата на Инспекцията по труда подобрява спазването на трудовото законодателство и условията на труд в предприятията,
преценяват работодатели, работещи и обществото като цяло

Работодатели, работещи, социални партньори и населението като цяло дават много висока оценка за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, става ясно от първото по рода си  Национално изследване на тема "Прецизиране на действията на ИА ГИТ за по-целенасочено инспектиране на труда“, осъществено от Фондация „Анализ на риска“. Около 90% от работодателите смятат, че след наложени принудителни административни мерки от инспекторите по труда спазването на трудовото законодателството в техните предприятия се е повишило като цяло и в частност в областта на здравето и безопасността при работа. За 2/3 от работниците и населението упражненият контрол от ИА ГИТ е довел до видими подобрения в прилагането на всички основни аспекти на трудовото законодателство - до ограничаване на работата без трудов договор, редовно изплащане на възнагражденията, спазване на работното време, по-стриктно спазване на разпоредбите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

„Анализът на различните групи мнения и оценки от изследването сред пълнолетното население по категоричен начин показва, че българските граждани имат високо доверие в структурите на ИА ГИТ. Разглеждат ги като авторитетни структури, имащи високо отговорни функции и изпълняващи същностно важна роля по отношение намаляването на относителните дялове на работодателите, които нарушават трудовото законодателство и законодателството в областта на здравето и безопасността при работа”, е един от основните изводи в изследването. Въпреки високите оценки, мнението на всички целеви групи, включително и на служителите на Инспекцията, е, че нейната дейност трябва да се прецизира в контекста на ограничения човешки ресурс и необходимостта да бъдат обхванати най-рисковите предприятия.

Изследването е поръчано от ИА ГИТ и финансирано от Фонд „Условия на труд“ към МТСП. Анализирани са мненията на над 4000 респонденти от пет целеви групи – служители на Инспекцията с ръководни и изпълнителски функции; служители в държавни институции, с които ИА ГИТ активно взаимодейства с цел упражняване на по-ефективен контрол, като МТСП, НАП, НОИ, полиция; социални партньори в лицето на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите; работодатели на ниво предприятия и заети лица в тях; население.

Данните ще бъдат представени като въвеждаща презентация на Тематичния ден към 74та Пленарна среща на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) на 22 май 2018 г. Тематичният ден е посветен именно на “Прецизиране на действията чрез по-целенасочено инспектиране по труда”.  МТСП и ИА ГИТ са организатори на събитието, което се провежда в рамките на Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз и в него участват ръководителите на Инспекциите по труда в държавите членки. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) 2014 - 2020.

Целта на Тематичния ден е да се анализират общите предизвикателства пред инспектирането по труда в Общността и да се споделят добри практики за преодоляването им.

Източник: Главна инспекция по труда