До края на учебната година при контрола в земеделието ще се следи за непълнолетни на полето • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

май 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

До края на учебната година при контрола в земеделието ще се следи за непълнолетни на полето

29.05.19 | Пресцентър

Със затоплянето на времето се активизира земеделският сезон, поради което контролът на земеделските производители в следващите месеци е един от основните акценти в дейността на Инспекцията по труда. До края на учебната година при проверките на земеделските стопани инспекторите по труда специално следят за непълнолетни лица на полето. При установяване на такива във всички случаи, независимо дали полагат труд, или не, ще се информират Районните управления по образование, за да бъде задействан Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. Информацията ще се предоставя съгласно Споразумение между Министерството на образованието и науката и Инспекцията по труда, за да бъдат предприемани мерки да се установи дали непълнолетните посещават училище и ако не - да се работи за връщането им в клас.

През миналата седмица при проверка на земеделски производител в област Пазарджик са установени в землището пет лица под 16 г. За установяване на самоличността им е потърсено съдействие от полицията. Когато се установи, че непълнолетните не само придружават родителите си на полето, но и полагат труд нерегламентирано, на работодателя ще бъде потърсена административна отговорност и ще бъде подаден сигнал до Прокуратурата. Наемането на лица, ненавършили 18 г., без разрешение от Инспекцията по труда, освен административно нарушение,  съставлява и престъпление, поради което подлежи на наказателно преследване.

При проверките в селското стопанство като цяло се обръща специално внимание на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда, т.нар. еднодневни трудови договори, са само един от начините за наемане на работната ръка Те имат своите предимства както за работещите, които не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“, така и за земеделските стопани, които нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

Инспекцията по труда от своя страна положи усилия максимално да облекчи администрирането на еднодневните договори. Надграден беше софтуерът за предоставяне на образците на еднодневни договори с цел същите да бъдат предоставяни онлайн по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Създадена е и възможност за директно генериране на данни на работници, които вече са били наети от даден земеделски стопанин и информацията за тях е въведена в системата. Разработен е и калкулатор, който генерира в разписката – неразделна част от договора, дължимата сума за данъци и осигуровки за сметка на наетото лице и нетното възнаграждение, което трябва да получи. През май 2018 г. беше въведена възможност и за наемане на работници по силата на еднодневни договори за половината от законосъобразното работно време, т.е. за 4 часа, които също могат да се заявяват онлайн. Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По него са назначени и помощник-инспектори, които могат да представят на земеделските стопани начинът на работа с нея и функционалностите й.

За първите четири месеца на годината Инспекцията по труда е извършила над 1000 проверки в обекти на контрол от икономическа дейност „Растениевъдство, животновъдство и риболов; спомагателни дейности“, основно в растениевъдството. Констатирани са 4300 бр. нарушения, от които свързани с безопасността и здравето при работа – 2780 бр. и 1500 бр. по осъществяване на трудовите правоотношения. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 64 бр.

 

Източник: Главна инспекция по труда