Инспекцията по труда подаде искова молба за обявяване на „Спарки Елтос“ в несъстоятелност • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

август 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Инспекцията по труда подаде искова молба за обявяване на „Спарки Елтос“ в несъстоятелност

03.02.20 | Пресцентър

Днес, 03.02.2020 г., Главна инспекция по труда чрез дирекция „Инспекция по труда“ Ловеч входира в Ловешкия окръжен съд искова молба за обявяване на „Спарки Елтос“ АД в несъстоятелност поради забавени повече от два месеца възнаграждения на поне 1/3 от работниците и служителите. От ИА ГИТ е заплатена и съдебната такса, необходима за образуване на дело.

Решението за входирането на исковата молба беше взето, след като от дружеството не изпълниха заявените с писмо от м. декември до Инспекцията намерения до края на м. януари 2020 г. да представят погасителен план за изплащане на възнагражденията на работниците и служителите. В ИА ГИТ е получено ново писмо от дружеството, от което  става ясно, че интензивно се работи по варианти за финансово и оперативно преструктуриране и оздравяване на дружеството, като всеки от тях включва план за погасяване на задълженията на работниците. Съгласно посоченото писмо преструктурирането на дружеството ще продължи още минимум 4 седмици, т.е. процесът няма да приключи до средата на м. февруари, каквито бяха предходните уверения от дружеството.

Предвид декларативността на посочените в новото писмо обстоятелства,  Инспекцията по труда счита, че за да защити в най-голяма степен правата на работещите, следва да упражни правомощието си да поиска обявяване на дружеството в несъстоятелност. Работодателят може да продължи да работи по преструктурирането си и да докаже наличие на платежоспособност в рамките на съдебното производство.

Инспекцията по труда постоянно следи и ситуацията във второ предприятие на територията на област Ловеч, за което стана публично известно, че има задължения към работниците и служителите си - "Технокороза" АД. Проверка в информационната система за производство по несъстоятелност показа, че срещу дружеството вече е образувано дело за обявяване в несъстоятелност. Към момента не се налага и Инспекцията по труда да предприема действия за това, тъй като работниците и служителите имат право да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания във всеки случай на обявяване в несъстоятелност на работодателя им или при откриване на производство по несъстоятелност. Правата им по никакъв начин не зависят от това кой е инициаторът на иска.  

ИА ГИТ обаче ще следи хода на делото и при евентуалното му прекратяване ще има готовност за нов иск, ако има основание за такъв. Междувременно служителите в дирекция „Инспекция по труда“ Ловеч постоянно консултират  работници и служители на предприятието как могат да проследят хода на делото, къде могат да се запознаят със законодателството, свързано с реда и начина за получаване на обезщетение от Фонда за гарантиране на вземанията, както и по всички въпроси, свързани с трудовите им права.

По отношение на работниците от „Фюжън Пластикс“, които също претендират за дължими заплати, Инспекцията по труда е установявала това обстоятелство за минали периоди и е предприела всички свои правомощия, като е дала задължителни за изпълнение предписания и е потърсила административнонаказателна отговорност на работодателя. От месец януари 2020 г. в дружеството се извършва цялостна проверка, която продължава. При установяване на факти и обстоятелства, които са основание за обявяване на дружеството в несъстоятелност поради неизплатени  заплати, Инспекцията ще изпълни правомощието си да подаде искова молба в съда.

Източник:Главна инспекция по труда