За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

23.08.13 | Безопасност и здраве при работа

Задължения на работодателя

Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване на дейността на...

19.09.12 | Актуално

Рисковете на много малкия мащаб

Налице са сериозни празноти по отношение на осведомеността за потенциалните рискове, свързани с работата с наноматериали, както и сериозни недостатъци в предоставянето на информация за тези рискове на работното място, показват резултатите от...

19.09.12 | Актуално

Европейско изследване на предприятията по отношение на новите и появяващи се рискове (ESENER)

В общоевропейското проучване на учрежденията, провеждано от EU-OSHA, към управителите и представителите по здравето и безопасността на работниците са отправени въпроси относно начина, по който рисковете за здравето и безопасността се управляват на...

30.08.12 | Актуално

Да работим заедно за превенция на риска: станете официален партньор на кампанията на ЕС

Обявена е втората и последна покана за партньорство в кампанията "Здравословни работни места" 2012-2013 г. на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа. Чрез нея се приканват общоевропейските и международните организации и...

Работа на български граждани в чужбина

Как да работим законно в Нидерландия

Какво е нужно да направим за да работим законно в Нидерландия Как да работим законно в Нидерландия(367.47 KB) Още полезна...

Работа на български граждани в чужбина

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция Информационна брошура (494.56...

Често задавани въпроси

Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и договора за изработка (услуга) по Закона за задълженията и договорите?

Разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда задължава отношенията при предоставянето на работна сила да се уреждат само като трудови правоотношения. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя в писмена форма преди...
  << <7891011121314151617 > >>