Анкети • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Анкети

Анкети

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите за административното обслужване в ИА ГИТ

Уважаема Госпожо / Господине,

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос!

Анкетата е анонимна!

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на ИА ГИТ информация, която да подпомогне по – доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на ИА ГИТ.

Оценка на ефектите от прилагането на правната уредба на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА - ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Във връзка с усилията на Министерството на труда и социалната политика и на ИА „Главна инспекция по труда“ да се облекчи администрирането на еднодневните трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда, моля за Вашето съдействие за участие в изследване на нагласите за прилагане на разпоредбата.

За целта Ви молим да споделите Вашето мнение, като попълните анкетата на следния линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOp6Zkj6gzPJGQIGRlbOkiGzqGcAaWkW7fGTtCq9W02OsiFw/formResponse (или изберете заглавието на анкетата)

Анкетата е изготвена от изследователската и консултантска компания „Индъстри Уоч“, наета да извърши анализа, и отговорите ще бъдат обработени от нея.

Уверявам Ви, че участието е по желание и анонимно. А предоставената информация и изразените становища са недостъпни за Инспекцията по труда. Целта е единствено евентуалните бъдещи промени в нормативната уредба и в софтуерния продукт, чрез който се заверяват образците на еднодневни трудови договори, да бъдат максимално съобразени с Вашето мнение, с цел облекчаване на процедурата.

Благодарим предварително!