Обществени поръчки • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г. > Обществени поръчки

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 4
Дата на публикуване: 26.06.2014
Последна промяна: 29.10.2014
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2014-0011 | Статус: Затворена

„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

11.08.2014 17:30
01.08.2014 17:30

Обществената поръчка включва дейности по организиране, логистично осигуряване и провеждане на обученията, планирани в рамките на Компонент 2 на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, в т.ч. осигуряване на хотелско настаняване и регистрация на участниците, осигуряване на кафе-паузи, обяди и вечери за участниците в обученията, подготовка и техническо оборудване на залите, осигуряване и разпределение на консумативи и материали, осигуряване на подходящи лектори (когато е приложимо) и провеждане на обученията.

Отваряне на офертите: 12.08.2014 г., 13:00 часа

Услуги

Документи