Становища на АОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Становища на АОП

Становища на АОП

21.10.19

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 от ЗОП (I етап) по процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет„Доставка на 30 броя нови...