Публични покани • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г. > Публични покани

Публични покани

Номер в профила на купувача: 14
Дата на публикуване: 03.12.2014
Последна промяна: 11.08.2016
публична покана | Номер в АОП: 9036980 | Статус: Затворена

Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

15.12.2014 17:30
12.12.2014 17:30

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на „Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”“. Услугата ще се извършва  в 27–те областни града (с изключение на Стара Загора) на територията на Република България, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – Централна администрация в град София и дирекции „Инспекция по труда”. Списък на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с точен адрес и квадратура са посочени подробно в Техническата спецификация.

Услуги

Документи