Публични покани • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г. > Публични покани

Публични покани

Номер в профила на купувача: 26
Дата на публикуване: 26.11.2015
Последна промяна: 23.01.2017
публична покана | Номер в АОП: 9048560 | Статус: Възложена

Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

15.12.2015 17:30
12.12.2015 17:30
Услугата ще се извършва в помещенията предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Помещенията се намират в административни сгради на територията на всички областни центрове в Република България, както и в град София, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда”. Общата квадратура, на която са разположени помещенията и ще бъде обект на почистване е 9191 кв. м.
Услуги

Документи