Публични покани • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г. > Публични покани

Публични покани

Номер в профила на купувача: 27
Дата на публикуване: 20.01.2016
Последна промяна: 25.04.2018
публична покана | Номер в АОП: 9049719 | Статус: Приключена

Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

29.01.2016 17:30
26.01.2016 17:30
Предоставяне на 69 (шестдесет и девет) броя обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 10 броя ISDN BRA постове по обекти на Възложителя посочени в приложение Списък 1 - приложение към настоящата публична покана. Пренос на глас в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове POTS и ISDN постове. Срока на поръчката е 24 месеца, считано от датата на възлагането и, или до достигане на прогнозната стойност от 65 000,00 лева без ДДС.
Услуги

Документи