Публични покани • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г. > Публични покани

Публични покани

Номер в профила на купувача: 29
Дата на публикуване: 17.03.2016
Последна промяна: 18.04.2017
публична покана | Номер в АОП: 9051397 | Статус: Възложена

„Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”

28.03.2016 17:30
25.03.2016 17:30

         Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда” както следва,

         1. Застраховка “Автокаско”, валидна за територията на Република България на 129 броя автомобила за срок на валидност, посочени в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата документация към публичната покана);

         2. Застраховка „Гражданска отговорност” на 139 броя автомобила за срок на валидност, посочена в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата документация към публичната покана);

         3. Имуществена застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията, съгласно Таблица № 2 със срок на действие посочени в Таблица 2 (неразделна част от настоящата документация за участие);

         4. Застраховка „Злополука и общо заболяване” за 495 служители на ИА “Главна инспекция по труда” със срок на валидност от 00.00 часа на 19.04.2016г. до  24.00 часа на 18.04.2017г.

Услуги

Документи