Инструменти за оценка на риска • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Инструменти за оценка на риска

Инструменти за оценка на риска

За улеснение на работодателите Главна инспекция по труда разработи интерактивни практически инструменти за оценка на риска за 30 икономически дейности. Те позволяват на работодателите сами да се справят с оценката на риска на работните места, която се изисква по закон. Инструментите са разработени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и са достъпни безплатно на адрес:

http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=17