Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 1
Дата на публикуване: 30.06.2014
Последна промяна: 03.05.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2014-0013 | Статус: Затворена

"Доставка на лицензи за право на ползване със софтуерна осигуровка за програмни продукти за изграждане на базова инфраструктура за изпълнение на Информационна система на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна Инспекция по Труда"

14.08.2014 17:30
04.08.2014 17:30

Начало: 30.06.2014 г.
Краен срок за достъп до документи: 04.08.2014 г., 17:30 ч.
Краен срок за получаване на оферти: 14.08.2014 г., 17:30 ч.
Отваряне на офертите: 15.08.2014 г., 13:30 ч.

Доставки

Документи