Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 32
Дата на публикуване: 10.08.2016
Последна промяна: 31.03.2017
договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00516-2016-0003 | Статус: Затворена

„Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“

19.08.2016 17:30
22.08.2016 11:00

Изпълнителят следва да създаде и внедри чрез надграждане, информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда и отварянето на продукта към правоимащите потребители, а именно регистрирани земеделски стопани, при запазване на сегашната функционалност на системата, даваща възможност за регистрация на ежедневни трудови договори на място в офиси на Инспекцията по труда, за да продължи обслужването и на земеделски производители, които не разполагат с компютърна техника и нямат достъп до интернет.

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) публикувано в ОВ на ЕС Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) публикувано в ПОП на АОП 

Услуги

Документи