Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 39
Дата на публикуване: 16.12.2016
Последна промяна: 17.06.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0007 | Статус: Приключена

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда".

12.01.2017 17:30
06.01.2017 17:30
13.01.2017 11:00

Предметът на настоящата поръчка е: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда""

Прогнозното количество на електрическата енергия на ниско напрежение за всички обекти на възложителя е 1 020 408,164 кВтч. за срок от 24 месеца.

Доставки

Документи