Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 05.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2016-0009 | Статус: Възложена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. между Министерство на финансите и "Лукойл България" ЕООД и "Петрол" АД

Доставки

Документи