Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 49
Дата на публикуване: 15.08.2017
Последна промяна: 05.12.2018
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Приключена

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

31.08.2017 17:30
28.08.2017 17:30
01.09.2017 11:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и Кооперация „Панда", „Роел-98 ООД и „Ронос“ ООД за „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“. 

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка в http://ted.europa.eu

Доставки

Документи