Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 50
Дата на публикуване: 19.09.2017
Последна промяна: 14.06.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0007 | Статус: Приключена

„Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения: по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.“

26.10.2017 17:30
16.10.2017 17:30
27.10.2017 11:00

Основна цел на поръчката е облекчаване чрез електронизиране на процеса по заявяване и издаване от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ на удостоверенията по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.“ 

Услуги

Документи