Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 12.02.2018
Последна промяна: 23.01.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Приключена

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"“

26.02.2018 23:59
23.02.2018 17:30
27.02.2018 13:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-29/21.12.2017 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и „МУЛТИКО-92“ ООД, „РОНОС“ ООД, „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД И КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, с предмет: „Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия“. 

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка в http://ted.europa.eu

Доставки

Документи