Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 61
Дата на публикуване: 26.03.2018
Последна промяна: 26.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

11.04.2018 17:30
05.04.2018 17:30
12.04.2018 13:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и изпълнителите „Роел-98“ ООД, „Ронос“ ООД, „Плесио компютърс“ ЕАД и Кооперация „Панда“, с предмет: "Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации", Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“. 

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка в http://ted.europa.eu

Доставки

Документи