Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 62
Дата на публикуване: 21.05.2018
Последна промяна: 30.09.2019
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0002 | Статус: Приключена

Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“

27.06.2018 17:30
18.06.2018 17:30
28.06.2018 11:00

Основната цел на настоящата обществена поръчка е създаване на надеждна система за провеждане на електронни обучения на служителите в ИА ГИТ, която да оптимизира работните процеси, повиши капацитета на човешките ресурси в Агенцията, като акцентира върху подобряване на процеса на планиране на инспекционната дейност и въвеждането на иновации в обучението на служителите. Чрез този подход се цели цялостно оптимизиране на дейността на ИА ГИТ, която да използва оптимално наличния и добре обучен човешки ресурс за осигуряване на качествена инспекция по труда.

Услуги

Документи