Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 72
Дата на публикуване: 11.01.2019
Последна промяна: 21.02.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: №1096 СЕВОП | Статус: Възложена

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на ИA "Главна инспекция по труда"

22.01.2019 23:59
17.01.2019 17:30
23.01.2019 11:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-23/27.12.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „МУЛТИКО-92“ ООД, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД, с предмет: Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации, Обособена позиция № 1 – „Доставка на рециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка в http://ted.europa.eu

Доставки

Документи