Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 73
Дата на публикуване: 13.02.2019
Последна промяна: 13.06.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0001 | Статус: Възложена

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда““

06.03.2019 17:30
01.03.2019 17:30
07.03.2019 10:00

Предметът на настоящата поръчка е: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда""

Прогнозното количество на електрическата енергия на ниско напрежение за всички обекти на възложителя е 1 003 190,000 кВтч. за срок от 24 месеца.

Доставки

Документи