Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 76
Дата на публикуване: 12.04.2019
Последна промяна: 15.08.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0002 | Статус: Приключена

„Закупуване на хардуер за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““

08.05.2019 17:30
03.05.2019 17:30
09.05.2019 10:00

Надграждане на дисковото пространство на съществуващата сървърна инфраструктура в ИА ГИТ чрез закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 22 броя нови твърди диска.

Доставки

Документи