Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 26.08.2019
Последна промяна: 29.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: №1525 СЕВОП | Статус: Приключена

Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

10.09.2019 23:59
05.09.2019 23:59
11.09.2019 11:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „МУЛТИКО-92“ ООД, „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, и „РОЕЛ-98“ ООД, с предмет: "Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации"

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1525 в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка в http://ted.europa.eu

Доставки

Документи