Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 26.11.2019
Последна промяна: 05.03.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2017-0013 | Статус: Възложена

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

09.12.2019 23:59
04.12.2019 23:59
10.12.2019 11:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и "Престиж Бизнес 93" ООД с предмет: "Доставка и монтаж на офис-мебели и столове"

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1640 в СЕВОП.

Линк на процедурата в Профила на Купувача на ЦОП.

Линк към обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС.

Обхвата на обществената поръчка включва доставка и монтаж на офис бюра, маси, шкафове, библиотеки, етажерки, контейнери, столове, стелажи и други.

Подробен списък и описание с основните параметри на артикулите, е представен в Техническата спецификация и образеца на Ценово предложение в СЕВОП.
Участниците следва да предлагат артикулите, включени в мини-процедурата, минимум в следните цветове:

  • за всички видове столове дамаска (текстил, екокожа) – цвят черен;
  • за всички видове мебели, изработени от ПДЧ – цвят череша, бук и дъб;
  • за всички видове мебели, изработени изцяло от метал – цвят сив и черен.
Доставки

Документи