Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 49
Дата на публикуване: 15.08.2017
Последна промяна: 05.12.2018
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Приключена
31.08.2017 17:30
28.08.2017 17:30
01.09.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 48
Дата на публикуване: 08.08.2017
Последна промяна: 22.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0006 | Статус: Приключена
14.09.2017 17:30
04.09.2017 17:30
15.09.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 24.04.2017
Последна промяна: 15.11.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0005 | Статус: Приключена
30.05.2017 17:30
19.05.2017 17:30
31.05.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 03.04.2017
Последна промяна: 15.11.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0004 | Статус: Приключена
10.05.2017 17:30
28.04.2017 17:30
11.05.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 45
Дата на публикуване: 28.03.2017
Последна промяна: 19.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0003 | Статус: Приключена
03.05.2017 17:30
21.04.2017 10:46
04.05.2017 10:30
Номер в профила на купувача: 42
Дата на публикуване: 07.03.2017
Последна промяна: 19.06.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0002 | Статус: Приключена
12.04.2017 17:30
03.04.2017 17:30
13.04.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 44
Дата на публикуване: 06.03.2017
Последна промяна: 31.07.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0001 | Статус: Възложена
11.04.2017 17:30
31.03.2017 17:30
12.04.2017 10:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 03.10.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2016-0009 | Статус: Възложена
06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00
Номер в профила на купувача: 39
Дата на публикуване: 16.12.2016
Последна промяна: 17.06.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0007 | Статус: Приключена
12.01.2017 17:30
06.01.2017 17:30
13.01.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 38
Дата на публикуване: 01.12.2016
Последна промяна: 03.05.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0006 | Статус: Приключена
16.12.2016 17:30
09.12.2016 17:30
19.12.2016 11:00
  << <12345 > >>