Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 42
Дата на публикуване: 07.03.2017
Последна промяна: 19.06.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0002 | Статус: Приключена
12.04.2017 17:30
03.04.2017 17:30
13.04.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 44
Дата на публикуване: 06.03.2017
Последна промяна: 31.07.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0001 | Статус: Възложена
11.04.2017 17:30
31.03.2017 17:30
12.04.2017 10:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 16.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2016-0009 | Статус: Приключена
06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00
Номер в профила на купувача: 39
Дата на публикуване: 16.12.2016
Последна промяна: 17.06.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0007 | Статус: Приключена
12.01.2017 17:30
06.01.2017 17:30
13.01.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 38
Дата на публикуване: 01.12.2016
Последна промяна: 03.05.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0006 | Статус: Приключена
16.12.2016 17:30
09.12.2016 17:30
19.12.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 35
Дата на публикуване: 25.11.2016
Последна промяна: 29.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0005 | Статус: Приключена
06.01.2017 17:30
27.12.2016 17:30
09.01.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 34
Дата на публикуване: 28.09.2016
Последна промяна: 06.12.2017
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0004 | Статус: Приключена
02.11.2016 17:30
28.10.2016 17:30
03.11.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 32
Дата на публикуване: 10.08.2016
Последна промяна: 31.03.2017
договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00516-2016-0003 | Статус: Затворена
19.08.2016 17:30
22.08.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 31
Дата на публикуване: 14.07.2016
Последна промяна: 13.04.2018
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0002 | Статус: Прекратена
05.08.2016 17:30
29.07.2016 17:30
08.08.2016 10:00
  << <12345