Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 04.12.2019
Последна промяна: 04.12.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0012 | Статус: Oтворена
16.12.2019 23:59
12.12.2019 23:59
17.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 83
Дата на публикуване: 05.09.2019
Последна промяна: 28.11.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0004 | Статус: Приключена
26.09.2019 17:30
20.09.2019 17:30
27.09.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 85
Дата на публикуване: 23.10.2019
Последна промяна: 27.11.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0006 | Статус: Затворена
18.11.2019 17:30
12.11.2019 17:30
19.11.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 26.11.2019
Последна промяна: 26.11.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2017-0013 | Статус: Oтворена
09.12.2019 23:59
04.12.2019 23:59
10.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 09.07.2019
Последна промяна: 19.11.2019
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0003 | Статус: Затворена
15.08.2019 17:30
05.08.2019 17:30
16.08.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 84
Дата на публикуване: 22.10.2019
Последна промяна: 05.11.2019
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0005 | Статус: Oтворена
27.11.2019 17:30
18.11.2019 17:30
28.11.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 26.08.2019
Последна промяна: 10.10.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: №1525 СЕВОП | Статус: Възложена
10.09.2019 23:59
05.09.2019 23:59
11.09.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 03.10.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2016-0009 | Статус: Възложена
06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00
   12345 > >>