Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 83
Дата на публикуване: 05.09.2019
Последна промяна: 11.10.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0004 | Статус: Затворена
26.09.2019 17:30
20.09.2019 17:30
27.09.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 26.08.2019
Последна промяна: 10.10.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: №1525 СЕВОП | Статус: Възложена
10.09.2019 23:59
05.09.2019 23:59
11.09.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 03.10.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2016-0009 | Статус: Възложена
06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00
Номер в профила на купувача: 62
Дата на публикуване: 21.05.2018
Последна промяна: 30.09.2019
Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 09.07.2019
Последна промяна: 25.09.2019
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0003 | Статус: Затворена
15.08.2019 17:30
05.08.2019 17:30
16.08.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 76
Дата на публикуване: 12.04.2019
Последна промяна: 15.08.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0002 | Статус: Приключена
08.05.2019 17:30
03.05.2019 17:30
09.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 79
Дата на публикуване: 17.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1261 СЕВОП | Статус: Възложена
29.05.2019 23:59
27.05.2019 23:59
30.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 77
Дата на публикуване: 13.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1264 СЕВОП | Статус: Възложена
23.05.2019 23:59
20.05.2019 23:59
27.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 80
Дата на публикуване: 20.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1260 СЕВОП | Статус: Възложена
31.05.2019 23:59
28.05.2019 23:59
03.06.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 78
Дата на публикуване: 16.05.2019
Последна промяна: 04.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1262 СЕВОП | Статус: Възложена
28.05.2019 23:59
23.05.2019 23:59
29.05.2019 10:00
   1234 > >>