Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 11.12.2019
Последна промяна: 30.03.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0007 | Статус: Възложена
03.01.2020 17:30
27.12.2019 09:37
06.01.2020 10:00
Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 09.11.2017
Последна промяна: 23.03.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2017-0008 | Статус: Приключена
01.12.2017 17:30
24.11.2017 17:30
04.12.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 68
Дата на публикуване: 15.10.2018
Последна промяна: 09.03.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0006 | Статус: Приключена
19.11.2018 17:30
09.11.2018 17:30
20.11.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 26.11.2019
Последна промяна: 05.03.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2017-0013 | Статус: Възложена
09.12.2019 23:59
04.12.2019 23:59
10.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 90
Дата на публикуване: 18.12.2019
Последна промяна: 28.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2018-0005 | Статус: Възложена
02.01.2020 23:59
27.12.2019 23:59
03.01.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 61
Дата на публикуване: 26.03.2018
Последна промяна: 26.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
11.04.2018 17:30
05.04.2018 17:30
12.04.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 70
Дата на публикуване: 18.10.2018
Последна промяна: 26.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
30.10.2018 17:30
26.10.2018 17:30
31.10.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 05.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2016-0009 | Статус: Възложена
06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00
Номер в профила на купувача: 84
Дата на публикуване: 22.10.2019
Последна промяна: 31.01.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0005 | Статус: Затворена
27.11.2019 17:30
18.11.2019 17:30
28.11.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 04.12.2019
Последна промяна: 07.01.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0012 | Статус: Затворена
16.12.2019 23:59
12.12.2019 23:59
17.12.2019 11:00
   12345 > >>