Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 93
Дата на публикуване: 01.07.2020
Последна промяна: 11.09.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0027 | Статус: Възложена
13.07.2020 23:59
09.07.2020 23:59
14.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 92
Дата на публикуване: 30.06.2020
Последна промяна: 03.09.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0025 | Статус: Възложена
09.07.2020 23:59
06.07.2020 23:59
10.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 70
Дата на публикуване: 18.10.2018
Последна промяна: 01.09.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2017-0015 | Статус: Приключена
30.10.2018 17:30
26.10.2018 17:30
31.10.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 91
Дата на публикуване: 24.06.2020
Последна промяна: 07.08.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0025 | Статус: Възложена
06.07.2020 23:59
01.07.2020 23:59
07.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 61
Дата на публикуване: 26.03.2018
Последна промяна: 03.08.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2017-0015 | Статус: Приключена
11.04.2018 17:30
05.04.2018 17:30
12.04.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 72
Дата на публикуване: 11.01.2019
Последна промяна: 15.07.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: №1096 СЕВОП | Статус: Приключена
22.01.2019 23:59
17.01.2019 17:30
23.01.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 26.08.2019
Последна промяна: 29.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: №1525 СЕВОП | Статус: Приключена
10.09.2019 23:59
05.09.2019 23:59
11.09.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 16.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2016-0009 | Статус: Приключена
06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00
Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 04.12.2019
Последна промяна: 10.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0012 | Статус: Възложена
16.12.2019 23:59
12.12.2019 23:59
17.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 11.12.2019
Последна промяна: 30.03.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0007 | Статус: Възложена
03.01.2020 17:30
27.12.2019 09:37
06.01.2020 10:00
   12345 > >>