Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 91
Дата на публикуване: 24.06.2020
Последна промяна: 07.08.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0025 | Статус: Възложена
06.07.2020 23:59
01.07.2020 23:59
07.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 45
Дата на публикуване: 28.03.2017
Последна промяна: 19.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0003 | Статус: Приключена
03.05.2017 17:30
21.04.2017 10:46
04.05.2017 10:30
Номер в профила на купувача: 62
Дата на публикуване: 21.05.2018
Последна промяна: 30.09.2019
Номер в профила на купувача: 44
Дата на публикуване: 06.03.2017
Последна промяна: 31.07.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0001 | Статус: Възложена
11.04.2017 17:30
31.03.2017 17:30
12.04.2017 10:00
Номер в профила на купувача: 64
Дата на публикуване: 16.07.2018
Последна промяна: 13.12.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0003 | Статус: Приключена
23.08.2018 17:30
13.08.2018 17:30
24.08.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 73
Дата на публикуване: 13.02.2019
Последна промяна: 13.06.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0001 | Статус: Възложена
06.03.2019 17:30
01.03.2019 17:30
07.03.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 42
Дата на публикуване: 07.03.2017
Последна промяна: 19.06.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0002 | Статус: Приключена
12.04.2017 17:30
03.04.2017 17:30
13.04.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 67
Дата на публикуване: 02.10.2018
Последна промяна: 14.03.2019
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0005 | Статус: Приключена
07.11.2018 17:30
29.10.2018 17:30
08.11.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 63
Дата на публикуване: 09.08.2018
Последна промяна: 13.02.2019
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0004 | Статус: Приключена
17.09.2018 17:30
07.09.2018 17:30
18.09.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 24.04.2017
Последна промяна: 15.11.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0005 | Статус: Приключена
30.05.2017 17:30
19.05.2017 17:30
31.05.2017 11:00
   12345 > >>