Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 79
Дата на публикуване: 17.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1261 СЕВОП | Статус: Възложена
29.05.2019 23:59
27.05.2019 23:59
30.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 26.11.2019
Последна промяна: 05.03.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2017-0013 | Статус: Възложена
09.12.2019 23:59
04.12.2019 23:59
10.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 92
Дата на публикуване: 30.06.2020
Последна промяна: 03.09.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0025 | Статус: Възложена
09.07.2020 23:59
06.07.2020 23:59
10.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 93
Дата на публикуване: 01.07.2020
Последна промяна: 11.09.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0027 | Статус: Възложена
13.07.2020 23:59
09.07.2020 23:59
14.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 26.08.2019
Последна промяна: 29.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: №1525 СЕВОП | Статус: Приключена
10.09.2019 23:59
05.09.2019 23:59
11.09.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 80
Дата на публикуване: 20.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1260 СЕВОП | Статус: Възложена
31.05.2019 23:59
28.05.2019 23:59
03.06.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 78
Дата на публикуване: 16.05.2019
Последна промяна: 04.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1262 СЕВОП | Статус: Възложена
28.05.2019 23:59
23.05.2019 23:59
29.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 14.12.2018
Последна промяна: 17.06.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1050 СЕВОП | Статус: Приключена
04.01.2019 17:30
31.12.2018 17:30
07.01.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 77
Дата на публикуване: 13.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1264 СЕВОП | Статус: Възложена
23.05.2019 23:59
20.05.2019 23:59
27.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 72
Дата на публикуване: 11.01.2019
Последна промяна: 15.07.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: №1096 СЕВОП | Статус: Приключена
22.01.2019 23:59
17.01.2019 17:30
23.01.2019 11:00
  << <12345 > >>