Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 26.11.2019
Последна промяна: 05.03.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2017-0013 | Статус: Възложена
09.12.2019 23:59
04.12.2019 23:59
10.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 26.08.2019
Последна промяна: 10.10.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: №1525 СЕВОП | Статус: Възложена
10.09.2019 23:59
05.09.2019 23:59
11.09.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 80
Дата на публикуване: 20.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1260 СЕВОП | Статус: Възложена
31.05.2019 23:59
28.05.2019 23:59
03.06.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 78
Дата на публикуване: 16.05.2019
Последна промяна: 04.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1262 СЕВОП | Статус: Възложена
28.05.2019 23:59
23.05.2019 23:59
29.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 14.12.2018
Последна промяна: 17.06.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1050 СЕВОП | Статус: Приключена
04.01.2019 17:30
31.12.2018 17:30
07.01.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 77
Дата на публикуване: 13.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1264 СЕВОП | Статус: Възложена
23.05.2019 23:59
20.05.2019 23:59
27.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 72
Дата на публикуване: 11.01.2019
Последна промяна: 21.02.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: №1096 СЕВОП | Статус: Възложена
22.01.2019 23:59
17.01.2019 17:30
23.01.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 90
Дата на публикуване: 18.12.2019
Последна промяна: 28.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2018-0005 | Статус: Възложена
02.01.2020 23:59
27.12.2019 23:59
03.01.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 09.07.2019
Последна промяна: 07.01.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0003 | Статус: Възложена
15.08.2019 17:30
05.08.2019 17:30
16.08.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 66
Дата на публикуване: 31.07.2018
Последна промяна: 08.11.2018
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
16.08.2018 17:30
10.08.2018 17:30
17.08.2018 14:00
  << <12345 > >>