Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 35
Дата на публикуване: 25.11.2016
Последна промяна: 29.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0005 | Статус: Приключена
06.01.2017 17:30
27.12.2016 17:30
09.01.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 34
Дата на публикуване: 28.09.2016
Последна промяна: 06.12.2017
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0004 | Статус: Приключена
02.11.2016 17:30
28.10.2016 17:30
03.11.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 55
Дата на публикуване: 05.12.2017
Последна промяна: 26.11.2018
  << <12345