Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 43
Дата на публикуване: 28.02.2017
Последна промяна: 24.03.2017
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9061867 | Статус: Възложена

„Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”

07.03.2017 17:30
02.03.2017 17:30
08.03.2017 11:00

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда” както следва,

            1. Застраховка “Автокаско”, валидна за територията на Република България на 131 броя автомобили за срок на валидност, посочени в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата обява);

            2. Застраховка „Гражданска отговорност” на 141 броя автомобила за срок на валидност, посочена в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата обява);

            3. Имуществена застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията, съгласно Таблица № 2 със срок на действие посочени в Таблица 2 (неразделна част от настоящата обява);

            4. Застраховка „Злополука” за 495 служители на ИА “Главна инспекция по труда” със срок на валидност от 00.00 часа на 19.04.2017г. до  24.00 часа на 18.04.2018г.

Услуги

Документи