Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 53
Дата на публикуване: 30.10.2017
Последна промяна: 16.11.2017
събиране на оферти с покана | Номер в АОП: | Статус: Възложена

„Доставка на  1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ“

07.11.2017 17:30
03.11.2017 17:30
08.11.2017 11:00

Възложителят открива възлагането на поръчката по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с прогнозна стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез покана до определени лица, тъй като не е подадена нито една оферта във връзка с кратка информация № 9068778 от 29.09.2017г. в Портала на обществените поръчки за публикувана в Профила на купувача на ИА ГИТ обява за събиране на оферти № 17251243/29.09.2017 г., за обществена поръчка с предмет „Доставка на  1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ““, включително след удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 182, ал. 2 от ЗОП. 

Информация относно процедурата чрез събиране на оферти с обява №17251243/29.09.2017 г. е налична в Профила на Купувача на ИА ГИТ на този адрес: Обява №17251243/29.09.2017 г.

Доставки

Документи