Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 54
Дата на публикуване: 28.11.2017
Последна промяна: 29.05.2019
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9070832 | Статус: Приключена

Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

06.12.2017 17:30
01.12.2017 17:30
07.12.2017 11:00

Почистването се извършва след извън установеното работно време за служителите (от 9:00 часа до 17:30 часа). Услугата ще се извършва в помещенията намиращи се в административни сгради на територията на всички областни центрове в Република България, както и в град София, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Централна администрация и дирекции "Инспекция по труда". Общата квадратура, на която са разположени помещенията и ще бъде обект на почистване е 9191 кв. м.

Договора е прекратен, считано от 01.11.2018 г. във връзка със сключен договор въз основа на процедура чрез вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение на ЦОП № СПОР-28/21.12.2017 г.

Услуги

Документи