Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 59
Дата на публикуване: 23.02.2018
Последна промяна: 26.03.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9073251 | Статус: Възложена

„Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”.

06.03.2018 17:30
02.03.2018 17:30
07.03.2018 11:00

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда” както следва,

            1. Застраховка “Автокаско”, валидна за територията на Република България на 132 броя автомобили за срок на валидност, посочени в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата обява);

            2. Застраховка „Гражданска отговорност” на 141 броя автомобила за срок на валидност, посочена в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата обява);

            3. Имуществена застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията, съгласно Таблица № 2 със срок на действие посочени в Таблица 2 (неразделна част от настоящата обява);

            4. Застраховка „Злополука” за 495 служители на ИА “Главна инспекция по труда” със срок на валидност от 00.00 часа на 19.04.2018 г. до  24.00 часа на 18.04.2019 г.

Услуги

Документи