Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 74
Дата на публикуване: 05.02.2019
Последна промяна: 06.03.2019
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9085372 | Статус: Възложена

„Абонаментна поддръжка на локалната информационна инфраструктура и единната комуникационна инфраструктура на ИА ГИТ и структурните й звена“

13.02.2019 17:30
08.02.2019 17:30
14.02.2019 10:00
Услуги

Документи