Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 56
Дата на публикуване: 18.01.2018
Последна промяна: 16.02.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9072295 | Статус: Възложена
01.02.2018 17:30
29.01.2018 17:30
26.01.2018 17:30
30.01.2018 10:30
Номер в профила на купувача: 58
Дата на публикуване: 15.02.2018
Последна промяна: 07.03.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9073030 | Статус: Възложена
26.02.2018 17:30
22.02.2018 17:30
19.02.2018 17:30
23.02.2018 11:00
  << <12