Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

24.07.19

Пазарни консултации

Във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“ по проект...

22.12.17

Пазарни консултации

Пазарни консултации при подготовката на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от...

28.08.17

Пазарни консултации

Пазарни консултации при подготовката на открита обществена поръчка с предмет „Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал...

26.07.17

Пазарни консултации

Пазарни консултации при подготовката на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за...

17.01.17

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“

Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“ е изготвена от външен експерт Калина Петкова Петкова, след възложен...

19.12.16

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“

Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“ е изготвена от външен експерт Емил Борисов Петров, след възложен договор за...

16.11.16

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ”

Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение...

29.08.16

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет "Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол"

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет "Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол" е...