Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“

19.12.16 | Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“

Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“ е изготвена от външен експерт Емил Борисов Петров, след възложен договор за изпълнение №6/03.10.2016г.

unknown.gifТехническа спецификация (279.21 KB)

unknown.gifПриложение 1 (133.76 KB)

unknown.gifПриложение 2 (440.08 KB)

unknown.gifПриложение 3 (131.11 KB)

pdf.gifПриемо-предавателен протокол (49.82 KB)