Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“

17.01.17 | Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“

Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“ е изготвена от външен експерт Калина Петкова Петкова, след възложен договор за изпълнение №8/25.10.2016г.

pdf.gifТехническа спецификация.pdf (354.42 KB)

pdf.gifПриемо-предавателен протокол.pdf (41.44 KB)