Пазарни консултации • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Пазарни консултации

22.12.17 | Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Пазарни консултации при подготовката на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС“ по проект BG05M9OP001-3.009 "Контрол на командированите лица".

Информация за проведените пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

Във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС“ по проект BG05M9OP001-3.009 "Контрол на командированите лица" е потърсен съвет от участници на пазара, с изпратено писмо с молба за провеждане на пазарни консултации до:

  1. "АНИМО СОФТУЕР" ООД, ул. "Г. С. Раковски" №1, гр. Ловеч, и-мейл: rumen@animo-bg.com
  2. "ЕЛКОМ 2008" АД, ул. "Вихрен" №10, гр. София 1618, и-мейл: shumanov@elcom.bg

pdf.gif22.12.2017г. - Покана до Анимо Софтуер ООД

pdf.gif22.12.2017г. Покана до Елком 2008 АД (4.07 MB)

pdf.gif12.01.2018 г. Отговор от Анимо Софтуер ООД (18.57 KB)

pdf.gif12.01.2018г. Отговор от Елком 2008 АД (19.54 KB)