Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Минимални ставки в страните от ЕС и ЕИП / Minimum wages in EU and the countries party to the EEA Agreement

Актуална информация за условията на труд, в т.ч. Минимални ставки на заплащане за настоящата 2019 г., може да получите на https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_bg.htm, където са публикувани за всяка държава-членка на...

Лица за контакт

Labour Conditions in Bulgaria/Условия на труд в България

Условия на труд в Р България Labour_Conditions_in_Bulgaria...

Minimum wage in Bulgaria/Минимална заплата в Р България

С Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. на Министерски съвет се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в сила от 1 януари 2019 г. в размер на 560 лв. и на минималната почасова работна заплата 3,37 лв. при нормална...