Декларации по ЗПКОНПИ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация...

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.2

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация 1/08.05.2018 Костадин Иванов Тафков Старши инспектор 2/08.05.2018 Вълкана Николова Николова Главен инспектор 3/08.05.2018 Ирена Димитрова Стоянова Инспектор...

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.3

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност...

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.4

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност...