Декларации по ЗПКОНПИ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

2018 г. Вх. номер Име, презиме фамилия Длъжност 1/27.04.2018г. 2/02.05.2018г. Никола Цоцев началник на...

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.2

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация 1/08.05.2018 Костадин Иванов Тафков Старши инспектор 48_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.67 KB) 2/08.05.2018 3/08.05.2018 Ирена Димитрова Стоянова Инспектор...

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.3

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност...

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.4

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация 491/20.05.2020 Галена Стефанова Стефанова Помощник-инспектор 5b68490c98a43.pdf (794.83...