Телефони за граждани • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Контакти

Телефони за граждани

Горещ телефон 0700 17 670

На „Горещия телефон” 0700 17 670 (телефонът е настроен на 5-минутни разговори) на ИА „Главна инспекция по труда” можете да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа.

На „Горещия телефон” в рамките на работното време се приемат сигнали за нарушения на трудовото законодателство, по които се извършват проверки от инспекторите по труда. 

При осъществяване на разговор от фиксиран телефонен пост потребителят заплаща цената на един градски разговор.

При осъществяване на разговор от мобилен телефон потребителят заплаща стойността на разговора съгласно индивидуалния му потребителски план с неговия мобилен оператор.

Телефон за трудови злополуки 0800 14 008

На телефон 0800 14 008 (телефонът е настроен на 3-минутни разговори) се приемат съобщения за допуснати трудови злополуки, включително и такива, за които има съмнение, че са укрити и не са съобщени в Дирекции "Инспекция по труда".

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" откри телефон, на който работещи в чужбина български граждани могат да подават сигнали за нередности във връзка със спазването на трудовото законодателство.

Номерът е 81 01 747 с код на България 00359 и код за София - 2.

На този телефон българските граждани, работещи в чужбина, могат да подават своите оплаквания относно нарушаване на трудовите им права като европейски граждани в друга страна - членка на Европейския съюз.